ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 618

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2