ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 139

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1