ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5270

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5