ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 402

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1