ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2628

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2