ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2668

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3