ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΥΘΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2613

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2