ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2547

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7