ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2301

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3