ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2048

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4