ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 43929

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 28