ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1601

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6