ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ−ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ−ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4486

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5