ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 16218

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 18