ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 926

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1