ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 657

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1