ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 543

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1