ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1802

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2