ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1979

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5