ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5154

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8