ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 9839

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6