ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1963

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2