ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3134

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3