ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3552

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2