ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6382

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 14