ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2273

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3