ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3084

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6