ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 987

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1