ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 8378

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 12