ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9