Δημοτικές κοινότητες. Πληθυσμός. Απογραφή 2011

apografi-2011NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4244/2014ΦΕΚ Α 60 – 11.03.2014
Άρθρο 6
3. Κύρωση αποτελεσμάτων για τον πραγματικό πληθυσμό της απογραφής έτους 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.
Στο άρθρο 23 του ν. 3832/2010 (Α 38) προστίθεται νέα παράγραφος 8, που έχει ως εξής:
«8. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του πραγματικού (de facto) πληθυσμού της απογραφής του έτους 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010 και κατανέμεται αναλογικά, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές αυτές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.»
 
Σχετικά: Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. Οικισμοί 100.000 κατοίκων και άνω