Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019. Υποχρεωτικός ο ΑΦΜ στους συνδυασμούς

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019. Υποχρεωτικός ο ΑΦΜ στους συνδυασμούς

Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προβλέπεται η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου
Το υπουργείο εσωτερικών με εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ.: 20221/20-03-2019) αναφέρει τα εξής:

ΑΦΜ Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών

Σας ενημερώνουμε ότι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α 138), για τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προβλέπεται η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου.

Για τη χορήγηση του ΑΦΜ υποβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφονται:

– η επωνυμία του συνδυασμού και

– το όνομα του επικεφαλής.

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως διαχειριστή (άρθρο 8 του ν. 3870/2010).

Επίσης θέτουμε υπόψη σας ότι, προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών