Δημοτικές εκλογές 2019. Οι εκλογικοί σάκοι

Δημοτικές εκλογές 2019. Οι εκλογικοί σάκοι

Καθορίζεται το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών Μαΐου 2019
Αριθμ. 6018 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 279/07.02.2019
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας των αυτοδιοικητικών εκλογών ως ακολούθως:

1. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
……………………………………….. ΜΑΪΟΥ 2019
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ ……………………………………………….
ΔΗΜΟΣ ………………………………………………..
…………….. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ……………..
(Αριθμός)       (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.

2. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
……………………………………….. ΜΑΪΟΥ 2019
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ ……………………………………………….
ΔΗΜΟΣ ………………………………………………..
…………….. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ……………..
(Αριθμός)   (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.
3. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, θαλασσιάς απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
……………………………………….. ΜΑΪΟΥ 2019
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ ……………………………………………….
ΔΗΜΟΣ ………………………………………………..
…………….. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ……………..
(Αριθμός)   (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.