ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΠΕ ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΠΕ ΜΗΛΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1414

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Αντωνάκης Αντώνιος του Παντελή / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 46,14 538 3 51,53 557 5 8
3 Λιβάνιος Αλέξανδρος του Ιωάννη / ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΙΦΙΩΝ 44,51 519 3 48,47 524 1 4
2 Χρυσολωράς Θεόδωρος του Γεωργίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕΡΙΦΟΥ 9,35 109 1 1