ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2723

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 17

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Χανός Γεώργιος του Μιχαήλ / ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2010 49,09 1.111 4 53,13 1.119 6 10
3 (Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη του Διαμαντή / Αναγέννηση της Σαμοθράκης 31,60 715 3 46,87 987 2 5
2 Ατζανός Παναγιώτης του Αντωνίου / νίκη της Σαμοθράκης 19,31 437 2 2