ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 422

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΨΑΡΑ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 53,79 220 8 8
1 Κουτσοδόντης Ελευθέριος του Ανδρέα / ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 46,21 189 5 5