ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7835

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 21

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου / ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 52,03 3.480 13 13
1 Τζαφέας Κωνσταντίνος του Αποστόλου / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 33,46 2.238 6 6
3 Ευθυμίου Λεωνίδας του Ιωάννη / Πολίτες για το Μέτσοβο 14,50 970 2 2