ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) ΠΕ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) ΠΕ ΡΟΔΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 430

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου / ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 69,07 306 9 9
1 Καρδαράς Μιχαήλ του Τρύφωνος / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 30,93 137 4 4