ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 698

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΟΥ 60,54 336 8 8
2 Ρίζος Εμμανουήλ του Θωμά / ΛΕΙΨΟΙ, ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 39,46 219 5 5