ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 16441

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 27

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010