ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΠΕ ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΠΕ ΜΗΛΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 769

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος του Γεωργίου / ΝΕΑ ΚΙΜΩΛΟΣ 60,69 653 8 8
2 Κανάς Αγγελέτος του Εμμανουήλ / ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 39,31 423 5 5