ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΕ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΕ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2417

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 17

Δομή ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ:

 • Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδος
 • Τοπική Κοινότητα Κορησσίας
 •  

  ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

  Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
  Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
  1 Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΕΑΣ 65,26 960 11 11
  2 Ευαγγέλου Ιωάννης του Θρασυβούλου / ΠΡΟΟΔΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 34,74 511 6 6