ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1469

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου / Μαζί για τους Φούρνους 67,67 741 9 9
1 Φλυτζάνης Νικόλαος του Ευαγγέλου / Λαϊκή Συσπείρωση Φούρνων 32,33 354 4 4