ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 313

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Πατρός Μιχαήλ του Αντωνίου / ΧΑΛΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 56,01 289 8 8
2 Κιτράκης Χρυσοβέργης του Χρυσοβέργη / ΧΑΛΚΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ 43,99 227 5 5