ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 61102
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 41