ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΕ ΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΕ ΠΑΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1037

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Λεβεντάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ / Ανάπτυξη Ενότητα Δημιουργία 46,98 412 3 51,44 446 5 8
3 Μαριάνος Νικόλαος του Γεωργίου / Ενωτική Κίνηση Προόδου Αφήνουμε το παρελθόν 40,02 351 3 48,56 421 1 4
2 Σφαλαγκάκος Παναγιώτης του Γεωργίου / ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟ 13,00 114 1 1