ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 74046

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 41

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Καρδαράς Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 35,19 10.782 7 53,73 12.809 18 25
2 Καλογερόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη / ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 35,68 10.932 7 46,27 11.029 2 9
3 Βουύλγαρης Βασίλειος του Αντωνίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 16,93 5.188 4 4
4 Μπίρμπας Δημήτριος του Χρήστου / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 12,20 3.738 3 3