Δήμοι. Σύσταση δήμων. Νομός Σάμου

Δήμοι. Σύσταση δήμων. Νομός Σάμου

43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ανατολικής Σάμου με έδρα την πόλη της Σάμου αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Βαθέος και β. Πυθαγορείου.

2. Δήμος Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου και β. Μαραθοκάμπου.».

Νόμος 4600/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019

2. Δήμος Ικαρίας με έδρα τον Αγιο Κήρυκο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγίου Κηρύκου β. Ευδήλου και γ. Ραχών, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Φούρνων Κορσεών δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)