ΔΕΔΔΗΕ. Οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα

ΔΕΔΔΗΕ. Οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα

Προγραμματισμένες και έκτακτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

 

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης

Οι Προγραμματισμένες Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε δήμο

 

Έκτακτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Οι έκτακτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα τις ανακοινώσεις της ΔΕΔΔΗΕ

 

Βλάβες – Διακοπές Ρεύματος

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης και Βλαβών

Αναγγελία βλαβών καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο

Διαδικτυακή εφαρμογή για δήλωση βλάβης (Η δήλωση προωθείται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για  περαιτέρω ενέργειες)

 

Δείτε τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, προγραμματισμένες και έκτακτες