Απόφαση Πρωτοδικείου απαγορεύει την μίσθωση διαμερίσματος πολυκατοικίας για airbnb

Απόφαση Πρωτοδικείου απαγορεύει την μίσθωση διαμερίσματος πολυκατοικίας για airbnb

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, απαγορεύει τη χρήση διαμερίσματος για airbnb, σε πολυκατοικία του Ναυπλίου

Συγκεκριμένα:

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου με απόφασή του δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των υπολοίπων ενοίκων της πολυκατοικίας και καλεί την ιδιοκτήτρια που μισθώνει το διαμέρισμά της με airbnb «να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση, ως τουριστικού καταλύματος και να περιοριστεί στη χρήση αυτής ως κατοικίας» και μάλιστα, εάν δεν συμμορφωθεί απειλείται με «προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση»
Η δικηγόρος των ενοίκων που προσέφυγαν με ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο, χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη απόφαση, ως πλήρως τεκμηριωμένη και με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, μπορεί δε να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση και άλλων αντίστοιχων δικαστικών διενέξεων σχετικών με τις μισθώσεις airbnb, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της δεν αφορά μόνον στην παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού της πολυκατοικίας, που απαγόρευε τη χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών ως τουριστικών καταλυμάτων, αλλά αναφέρεται εκτενώς στις οχλήσεις που προκαλούνται από τέτοιου είδους βραχυχρόνιες μισθώσεις (airbnb) στους λοιπούς ιδιοκτήτες.

Ο Κώστας Παπαπαναγιώτου, γραμματέας του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού (airbnb), μιλώντας στα Νέα χαρακτήρισε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου αφενός μεν πολύ αυστηρή, καθόσον απαγόρευσε την χρήση του διαμερίσματος για Αirbnb, χωρίς να δώσει την ευκαιρία στην ιδιοκτήτρια να επανορθώσει ή να της επιβάλει μια ήπια ποινή,  αφετέρου δε δημιουργεί νομικό προηγούμενο και το θέμα αυτό προκαλεί ανησυχία στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα σπίτια τους μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb)